09-12-2019 00:05:44

Sudo islemleri

Bazı root erişimi gereken durumlar olabiliyor.
bunun için sudo komutu imdada yetişiyor.
i Ubuntu ve türevleri için bu komutları işletmek gerekli.
Önce kullanıcıyı sudo grubuna ekleyelim.

~# usermod -a -G sudo caylak


ilgili kullanıcıya parolasız root yetkisi vermek.

~# echo 'caylak ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL' > /etc/sudoers.d/caylak


hepsi bu kadar :)

Yazan caylakpenguen | Kalıcı Bağ