BÖLÜM 12
Dosya Sıkıştırma/Arşivleme
[CSS Ana Sayfaya Dön]
  1. Dosya Sıkıştırma Nedir?
  2. Dosya Arşivleme Nedir?
  3. Popüler Dosya Sıkıştırma/Arşivleme Programları Nelerdir, Nasıl kullanılır ve nereden temin edebilirim?
  4. UNIX Sıkıştırma/Arşivleme Programları
  5. DOS Sıkıştırma/Arşivleme Programları
  6. Windows 95/NT Sıkıştırma/Arşivleme Programları
  7. Başka sıkıştırma/arşivleme programları da var mı?

1. Dosya Sıkıştırma Nedir?

Çok büyük hacimli dosyalar arşivleme amaçlı kullanımlar için genellikle SIKI?TIRILARAK saklanırlar. Bu, dosyanın büyüklüğünü önemli oranlarda azaltır. Bu özelliğinden dolayı, sıkıştırma programları FTP arşivlerinde dosya sıkıştırmak için çokça kullanılır. Bazen bir dosya sıkıştırılabildiği gibi bazen de birden çok dosya sıkıştırılarak tek bir programda arşivlenerek tutulabilir.

Sıkıştırılmış bir dosya, genellikle, uzantısından ayırt edilir. Kullanılan programın türüne göre sıkıştırılmış dosyanın uzantısı (.Z, .ZIP, .ARJ vb) olabilir.Bu tip dosyalar alındıktan sonra kullanılmadan önce mutlaka AÇILMALIDIR.


2. Dosya Arşivleme Nedir?

Bir dizindeki tüm dosyaları (alt dizinleri ve dizin bilgileri ile birlikte), genellikle, tek bir dosya halinde birleştirme işlemi "dosya arşivleme" olarak adlandırılabilir. Bu, UNIX'te TAR kullanılarak yapılır. TAR, dosyaları sıkıştırmadan arşivler. DOS/WINDOWS sistemlerinde ise, aynı iş BACKUP ile yapılır. Ayrıca, ZIP, ARJ vb gibi bazı formatlar, aynı anda hem arşivleme, hem de sıkıştırma yaparlar ve standart BACKUP programlarının yerini almışlardır.


3. Popüler Dosya Sıkıştırma/Arşivleme Programları Nelerdir, Nasıl kullanılır ve nereden temin edebilirim?

Popüler dosya sıkıştırma/arşivleme formatları, dos/windows için ZIP ve ARJ; unix için TAR, GZIP ve Z dir. Aşağıda, Unix ve Dos/Windows işletim sistemleri için iki ayrı kısım halinde popüler sıkıştırma/arşivleme programları, kullanımları, bu programların temin edilebilecekleri yerler vb gibi bilgiler özetlenmiştir.

unix sıkıştırma formatlarını dos/windows sistemlerinde de açmak mümkündür. Benzer şekilde, popüler bir dos/windows sıkıştırma/arşivleme formatı olan ZIP i de, unix sistemlerinde (unzip) açmak mümkündür.

Macintosh, VM/CMS, MVS vb gibi değişik işletim sistemlerinin de kendilerine özgü sıkıştırma/arşivleme programları vardır. Önümüzdeki sürümlerde bu konuda kısa bilgiler de verilecektir.


4. UNIX Sıkıştırma/Arşivleme Programları


5. DOS Sıkıştırma/Arşivleme Programları6. Windows95/NT Dosya Sıkıştırma/Arşivleme Programları


7. Başka sıkıştırma/arşivleme programları da var mı?

Bir cok farklı sıkıştırma/arşivleme programları var. RAR, LHZ, UC bunlardan bazılarıdır. Tüm bu programların Dos/Windows için olanlari, ftp://ftp.metu.edu.tr/pub/mirrors/simtel/msdos/archiver 'den alınabilir. Ayrıca, windows 95/nt için değişik ZIP arayüz programları da mevcuttur. Bu ve benzeri programlar için en iyi başlangıç noktası http://www.shareware.com. Burada, istediğiniz işletim sistemi ile ilgili sıkıştırma programlarını "compress", "compression", "zip" vb gibi anahtar kelimeler üzerinden tarama yaparak bulabilirsiniz.