BÖLÜM 2
INTERNET NEDİR? - TÜRKİYE'DE INTERNET
[CSS Ana Sayfaya Dön]
 1. Türkiye'nin Internet çıkışları nerelerdendir? Hızları nedir?
 2. Türkiye Internet'e ne zamandan beri bağlıdır?
 3. Türkiye'de hangi kuruluşlar Internet'e bağlıdır?
 4. Türkiye'de kaç bilgisayar Internet'e bağlıdır? Kaç kişi Internet'i kullanır?
 5. Türkiye'de hangi Internet numaraları kullanılmaktadır?
 6. Türkiye'de internet gelişimini yönlendiren gruplar/kuruluşlar var mı?
 7. Türkiye'de Kişisel Internet Servisi veren kuruluşlar...
 8. Internet ile ilgili yazılmış Türkçe kitaplar var mı? Varsa, nasıl elde edebilirim?
 9. Internet ile ilgili Türkçe bir yazışma forumu (liste) var mı? Varsa, nasıl üye olabilirim?
 10. Turkiye'de Internet İle İlgili Yapılan Toplantılar, Konferanslar
 11. Internet'in Ülkemizdeki Sosyal Boyutu
 12. Internet'in Ülkemizdeki Ticari Boyutu
 13. Internet'in Ülkemizdeki Hukuki Boyutu

1. Türkiye'nin Internet çıkışları nerelerdendir? Hızları nedir?

Şu anda Türkiye'nin Internet çıkışını sağlayan merkezler dört grupta toplanabilir:

Akademik Kuruluşlar (Üniversiteler) : Akademik kuruluşların internet bağlantıları, büyük ölçüde kendi olanakları ile olmaktadır. BITNET'li günlerde ortaya çıkan TUVAKA (Turkiye Universiteler ve Akademik Kuruluşlar Ağı), özellikle 1993'ten sonra ihtiyaca cevap verememeye başlamıştır. Bu amaçla, TUVAKA-TRNET ve nihayet ULAKBIM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) oluşumu ile TR'deki akademik ağ omurgası ve yüksek hızlı internet çıkışları planlanmaktadır. ULAKBIM ile ilgili bilgiyi "Türkiye'de Internet Hizmetini yönlendiren kuruluşlar" başlığı altında bulabilirsiniz. ODTU-USA ve EGE-Almanya bağlantıları, şu an için, ULAKBIM çıkışları olarak görülmektedir. Doğrudan Internet bağlantısı olan akademik kuruluşları listelemek gerekirse; (Tüm bilgiler, 1997 Şubat sonu itibariyla geçerlidir; liste tüm bağlantıları içermeyebilir)
Bağlantı  Hız  Bağlantı  Hız 
ODTU-USA  512 kbit/san.  Boğazici Un.-USA  256 kbit/san (?)
EGE UN.-Almanya  256 kbit/san.  Koc Univ.-USA  128(?) kbit/san 
Bilkent Un.-USA  256 kbit/san. 
............ 
.......... 
ITU-USA .  256 kbit/san 

ULAKNET, Türkiye'deki üniversiteler ve diğer akademik kuruluşları içine alan ve bunlara internet erişimi sağlayan bir iletişim ağı kurmaktadır. Ulaknet'in yurtdışı internet çıkışları, Ankara (512kbit/san) ve İzmir (512kbit/san) dendir. Ankara çıkışının Ekim 1997 sonlarında 2MBit/san olması planlanmaktadır. Ulaknet yutriçi omurgası, İstanbul-Ankara-İzmir arasında yüksek hızlı (34Mbit/san) bağlantılar ve bu merkezlere diğer kuruluşların bağlantıları şeklinde gelişmektedir. Bu ağa, Ekim 1997itibarıyla 30'un üzerinde akademik kuruluş bağlıdır ve sayı her geçen gün artmaktadır.

Ulaknet'e, Ekim 1997 sonu itibarıyla bağlı olan uç sayısı 41 (planlanan sayının %43'ü); bu uçlara sağlanan bant genişliği 34.7Mbit/san (planlanan bant genişliğinin %75'i) dir. Ulaknet'e halen bağlı ve sonradan bağlanacak kurumları ve bağlantı takvimi hakkında ayrıntılı bilgi Ulusal Akademik Ağ Bilgi Merkezi (ULAKBİM)'in http://www.ulakbim.gov.tr/ulak.html  adresinden alınabilir.

Kendi yurtdışı bağlantıları olan üniversiteler ise (ITU, Bogazici Univ. gibi) ulaknet omurgasını yurtiçi bağlantılar için kullanmakta yurtdışı bağlantılar için ise kendi bağlantılarını kullanmaktadırlar.
 

Ticari Kuruluşlar ve TURNET :

Yılan hikayesine dönen Türk Telekom'un TURNET macerası nihayet 1996 Ağustos ayında noktalandı ve 1995 Kasım'ından beri defalarca açılışı ertelenen TURNET açıldı (!!!). TURNET'in, ikisi Istanbul'dan (2MBit/san ve 512 kbit/san hızlarında); diğeri Ankara'dan 2Mbit/san hızında 3 tane USA hattından, sayıları şu an 80 civarında olan Internet Servis Sağlayıcı Şirketler ticari olarak yararlanmakta ve bu hizmeti 3. kişilere (ticari kuruluş bağlantıları ve kişisel bağlantılar olarak) belirledikleri fiyatlardan satmaktadır. TURNET Turkiye Omurgasında ise, Istanbul-Ankara-Izmir üçgeni birbirlerine 2MBit/san. ile bağlıdır. TURNET ile ilgili bilgileri ve tüm anlaşmalı Internet Servis Saglayıcılarının listesini http://www.turnet.ner.tr adresinden almak mümkündür. Turnet ile Ulusal Akademik Ağ (UlakNet) arasındaki geçiş ise, Turnet Ankara-ODTÜ arasında 512 kbit/san ve Turnet--İzmir arasındaki 2MBit/san hızlarıyla sağlanmaktadır. Yazılan tüm bilgiler Ekim 1997 sonu itibarıyla geçerlidir.

İEN Anlaşmasına Dahil Olan Bağlantılar : İsteyen Servis Sağlayıcılar, Turnet ile İnternet Erişim Noktası (İEN) anlaşması imzalayarak kendi yurtdışı internet çıkışlarını alabilmektedir.Bu anlaşmaya göre; "ISS'ler, IEN'na minimum 512 Kbit yurt dışı data hattı ile bağlanacak ve IEN'na bağlı İSS'ler ve TURNET'in trafiğinin taşınması için Türk Telekom'un belirleyeceği yerde kurulacak olan IEN'nda oluşturulacak havuza yurt dışı kapasitesinden minimum 256Kbps sağlayacaktır. IEN'da oluşturulacak havuz trafiğinin %70 oranında dolması durumunda IES'ler, en geç iki ay içerisinde havuza bıraktıkları bant genişliğini 256 Kbps'ın katları olarak arttıracaklardır. IES, havuzdaki bant genişliği kullanımında, yapılacak teknik çalışma sonucunda TÜRK TELEKOM tarafından öneriler doğrultusunda belirlenecek kurallara uyacaktır. " (Sözleşme metninden aynen alınmıştır). Bu sözleşmenin diğer bir maddesi, yurtiçi trafiğin sadece Turnet omurgası üzerinden olabileceğini karara bağlamaktadır. Bu bilgiler, Ekim 1997 sonu itibarıyla geçerlidir ve konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgi, http://www.turnet.net.tr adresinden alınabilir.

Diğer Bağlantılar :  Bütün bu bağlantıların yanında, burada listelenmemiş, (yabancı firmaların kendi doğrudan hatları vb gibi) bağlantılar da olabilir.
 


2. Türkiye Internet'e ne zamandan beri bağlıdır?

Türkiye Internet'e Nisan 1993'ten beri bağlıdır. İlk bağlantı ODTÜ'den gerçekleştirilmiştir. 64kbit/san hızında olan bu hat, çok uzun bir süre, tüm ülkenin tek çıkışı olmuş ve ilgili arkadaşlar büyük bir özveriyle Internet'i tüm Türkiye'de (öncelikle akademik ortamlarda) yaygınlaştırmaya çalışmışlardır. Ege Üniversitesi'nden olan bağlantı ise, 1994 başlarında, 64kbit/san. hızı ile gerçekleştirilmiştir. Ardından sırayla, Bilkent Ün.(1995 Eylül), Boğaziçi Üniv. (1995 Kasım) ve İTÜ (1996 Şubat) bağlantıları gerçekleşmiştir. 1996 yılı Ağustos ayında da Turnet çalışmaya başlamıştır.


3. Türkiye'de hangi kuruluşlar Internet'e bağlıdır?

Türkiye'deki ulusal internet ağ yapısı, büyük bir üzüntüyle söylemek gerekirse, henüz tamamlanmamıştır. İlk ODTÜ bağlantısından sonra, 1993-96 yılları arasında, üniversitelerimizin çoğu X.25/leased line vb şeklindeki bağlantılarla ODTÜ'ye bağlanmışlardır. Istanbul'dan İTÜ ve Boğaziçi Üniv., Ankara'dan Bilkent Üniv., Gazi Üniv. ve Hacettepe Üniv. bunlara örnek olarak gösterilebilir. Kamu kuruluşları arasından, MTA, TT, DIE, vb gibi kuruluşlar da, ODTÜ üzerinden internet erişimine sahip olmuşlardır. Sonraları, internet servisi alan özel kuruluşların sayısı da sürekli artmıştır. Ayrıca Tübitak, TR-NET çatısı altında, aynı dönemde, servis.net.tr ve servis2.net.tr servis sağlayıcılarında bir kullanıcı numarası üzerinden dial-up türü bağlantılarla bazı ozel kuruluşlar ve özel şahıslara internet hizmeti vermeye çalışmıştır.

Şu an için (1997 sonları itibariyla); pek çok büyük sirket, değisik Internet servis sağlayıcıları üzerinden internet servisi almaktadır. Kesin sayıyı ve isimleri saptamak zor. Internet Servisleri yaygınlaştıkça; TR'de internet'e bağlı kuruluşları tarayabilecek mekanizmalar da devreye sokulabilir. Tahmini bir rakam olarak, 10,000 civarında ticari şirketin internet erişiminin olduğunu söyleyebiliriz.

Ülkemizdeki Internet kamuoyunun her geçen gün daha fazla bilinçlenmesi oldukça sevindirici bir gelişmedir. Televizyon/radyo programlarının e-mail adreslerini, www servislerini ilan etmeleri, günlük gazetelerin yayınlarını Internet üzerinden verebilme çabaları, siyasi partilerin internete bağlanma çalısmaları, milletvekillerimizin bazılarının artik e-mail de kullanmaya baslaması ve insanların artık "internet" varlığından haberdar olmaları hep olumlu kilometre taşlarıdır. Önumüzdeki dönemlerde Türkiye Internet altyapısı ve gelişimi ile ilgili planların/yatırımların/hedeflerin siyasal parti ve hükümet programlarına girmesi hepimizin ortak dileğidir.


4. Türkiye'de kaç bilgisayar Internet'e bağlıdır? Kaç kişi Internet'i kullanır?

1997 sonları itibarıyla, Türkiye'de yaklaşık 30,000 civarında bilgisayarın internete bağlı olduğu tahmin ediliyor. Her internet bağlantısından ortalama 8 kişinin yararlandığını düşünürsek, ülkemizde Internet'i kullanan kişi sayısının ise 250,000 civarında olduğunu tahmin edebiliriz.


5. Türkiye'de hangi Internet numaraları kullanılmaktadır?

Türkiye'de internet numaraları için belirlenen (bazı?) gruplar ve bu grupları şu anda kullanan bazı birimler aşağıda listelenmiştir :

139.179.x.x 
Bilkent Üniversitesi 
144.122.x.x 
Ortadoğu Teknik Üniversitesi 
155.223.x.x 
Ege Üniversitesi 
160.75.x.x 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
193.140.x.x 
Diğer Üniversiteler, resmi/özel kuruluşlar 
194.27.x.x 
Diğer Üniversiteler, resmi/özel kuruluşlar 
194.54.x.x
TURNET üzerinden hizmet alan kuruluşlar(?)
195.174.x.x
TURNET üzerinden hizmet alan kuruluşlar 
............
............

Yeni birimler bağlandıkça yukarıdaki hiyerarşide gerekli IP numaraları bu birimlere tahsis edilmektedir. Yukarıdaki tabloda görülen adres uzayları çoğu bağlantıyı kapsamaktadır; ancak, kendi bağlantıları olan özel kuruluşların da kendi IP numaraları vardır (farklı gruplarda). Ayrıca, şu anda kulanılan ve burada listelenmeyen IP adres uzayları da olabilir (!!!!).


6. Türkiye'de Internet hizmetini yönlendiren kuruluşlar/gruplar var mı?
 

Ülke içinde kendi omurgaları olan iki kuruluş var: ULAKBİM ve TURNET. İlki akademik amaçlı bağlantılar amacıyla çalışmalar yaparken, ikincisi ticari amaçlı faaliyetlerini sürdürmektedir. Bağlantı hızı ve omurga altyapısı olarak ülkemizde 1997 yılı içinde birhayli gelişmeler olduğunu söyleyebiliriz. ULAKNET yurtiçi omurgasının hemen hemen tamamlanma aşamasında olması ve varolan haliyle çalışması ve Turnet altyapısı olumlu ancak hala yetersiz olan gelişmelerdir. Akademik kurumlar (üniversiteler ve diger arastirma birimleri) hala sağlikli Internet servisi alamamakta. TR'den olan en hızlı bağlantımız, Internet kültürü ve bilinci yaygınlaşmış ülkelerin sıradan bir üniversitesinin çıkış hızından bile daha düşük !!!! 50MEGABIT/san hizlarindan bahsedilirken, hala 64 kbit/san hızıyla TR'de servis verilmeye çalışılıyor. Üniversitelerin acil sağlıklı ve hızlı Internet bağlantıları, ve en onemlisi, TR'de sağlıklı bir omurga oluşturulması oldukça acil bir ihtiyaç. Bu amaçla, eski TUVAKA'nin yerine Şubat 1996'da oluşturulan ULAKBIM (Ulusal Akademik Ag Bilgi Merkezi) birtakım çalışmalar yaptığını kamuoyuna duyurdu. Aşağıda, ULAKBIM başkanı Sayın Yaşar Tonta'nın (tonta@tubitak.gov.tr) konu ile ilgili INET-TR Turkiye Internet Tartışma Listesi'ne 11 Eylül 1996 tarihinde gönderdiği maili bulacaksınız :


INTERNET KULLANICILARINA DUYURU

Bilindigi gibi, 1 Haziran 1996 tarihinde TUBITAK bunyesinde Ulusal Akademik Ag ve Bilgi Merkezi (ULAKBIM) adiyla Yuksekogretim Kurulu'nun da destegiyle yeni bir merkez kurulmustur. TUBITAK ULAKBIM'in temel gorevlerinden birisi en yeni teknolojileri kullanarak Turkiye capinda tum egitim ve arastirma kuruluslarini birbirine baglayacak Ulusal Akademik Ag (ULAK-NET) adiyla hizli (34 Mbps omurga, 64Kbps-2Mbps universite baglantilari) bir veri iletisim agi kurmak ve bu ag araciligiyla bilgi hizmetleri vermektir.

TUBITAK ULAKBIM, kurulusundan bu yana gecen sure icerisinde ULAK-NET omurgasini kurmak uzere Turk Telekom A.S. ile teknik ve idari calismalar yurutmektedir. Bu calismalar son asamaya gelmis olup bir-iki hafta icinde iki kurum arasinda protokol imzalanacaktir. Turk Telekom ile soz konusu protokolun imzalanmasindan sonra ATM temelli omurganin kurulmasi icin gereken anahtarlar ve baglanti donanimi icin ihaleye cikilacaktir. Bu ihale kisa surede sonuclandirilarak Istanbul-Ankara-Izmir arasindaki omurganin kurulmasina baslanacaktir. Kasim 1996 icinde omurganin calismaya baslamasi planlanmaktadir.

Universitelerin omurgaya baglantilarinin saglanmasi icin yurutulen calismalar da son asamaya gelmistir. Universitelerle iliskiye gecilerek ULAK-NET'e baglanmak icin her universitenin bant araligi kapasitesinin ne olmasi gerektigi kararlastirilmis ve ihtiyac duyulan donanim saptanmistir. ULAK-NET hizmetlerinden etkin bir sekilde yararlanmak amaciyla kullanilacak standart donanim paketinin goturulecegi gelismekte olan 20 universitemiz de belirlenme asamasindadir.

TUBITAK ULAKBIM ulkemizin yurt disi Internet cikis hat kapasitelerini en kisa zamanda artirmak icin de calismalarini surdurmektedir. ODTU ve Turk Telekom A.S. ile yapilan calismalar sonucu pek yakinda (Eylul 1996 icinde) Ankara-Washington hattinin kapasitesi 128Kbps'den 512Kbps'ye cikarilacaktir. Ayni sekilde, halen 64Kbps kapasiteyle calisan Izmir-Munih hattinin kapasitesi de yakinda 256Kbps'ye cikarilacaktir. 1997 icin planlanan hat kapasitesi ise en az 1.5Mbps'dir.

Yuksekogretim Kurulu'ndan devralinan Dokumantasyon Merkezi'nde hizmetler 11 Temmuz 1996'dan bu yana TUBITAK ULAKBIM tarafindan surdurulmektedir. TUBITAK ULAKBIM Merkez binasinin ihtiyaclara cevap verebilir hale gelebilmesi icin halen bu binada tadilat calismalari (elektrik, telefon, yangin ihbar sistemi, vd.) devam etmektedir. Tadilat bitiminde Merkezimiz YOK'teki hizmet binasina tasinacaktir.

Saygilarimizla.

Yasar Tonta ULAKBIM Baskani tonta@tubitak.gov.tr


Yukarıda sözü edilen omurga konusunda 1997 başı itibarıyla önemli gelişmeler olmasına rağmen, henüz bu omurga tamamlanmamıştır ve 1997 sonu itibarıyla planlanan uçların yaklaşık %40'ı bu omurgaya bağlanabilmiştir. 14-15 Aralık 1996 tarihlerinde YeditepeÜniv.'de yapılan konferansta sayın Yaşar Tonta, ULAKNET'in Mart 1997 civarında çalışmaya başlayacağını söylemiştir. Gelişmekte olan üniversiteler için "standart paket" adı altında, buraların internet bağlantılarını sağlamak için gerekli donanım/yazılımlar temin edilmektedir.

Bir diğer kuruluş, TURNET ise, Türk Telekom'un 1995 yılı içinde açtığı bir ihale ile, ilk ODTÜ-USA bağlantırını sağlayan grubun da başlangıçta içinde olduğu bir konsorsiyum tarafından oluşturulmuştur.

Türkiye Internet Kamuoyu hala tam oluşamamıştir. Internet servislerini kullanan kişi sayısı 250,000 civarında (1997 sonu) tahmin edilmektedir ki, sadece üniversitelerinde 500-600 bin öğrencisi olan, 10binlerce öğretim üyesi olan, 10binlerce KOBİ ve binlerce büyük ölçekli şirketi olan bir ülke için böyle bir "Internetleşme Oranı" yetersizden de öte bir sayıyı ifade etmektedir.

Dünya'da, önümüzdeki 50 yıl içinde, su ana kadar üretilen tüm bilgilerden 2 kat daha fazla bilgi üretileceği tahmin edilmektedir. Bu bilgilerin erişim adresi, sınıflandırılma adresi, depolanma adresi ve kullanılma adresi artık belli olmuştur: Internet !!!! Bu süreci yakalayamazsak, olabilecekleri düşünmek bile istemiyor insan.

Hepimize düşen bazı görevler var: Bunlardan en önemlileri, kısıtlı bant genisliğini ve hatları verimli kullanmak; Internet bilincini sağlıklı geliştirmek ve bunu yaymaya çalışmak ve böylece Turkiye Internet Kamuoyu'nu daha çabuk oluşturmaya gayret etmek. Mayıs 1997 'de, İnternet'in Türkiye'de 4. yılı münasebetiyle, kitlelere interneti anlatmak ve siyasilerin bu konuda birşeyler yapmasını ve bilinçlenmesini temin etmek amacıyla bir kampanya da düzenlendi. Bütün bu çabalar ne yazık ki yetersiz kalmakta.


7. Türkiye'de Kişisel Internet Servisi veren kuruluşlar...

Bu bölümde, Türkiye'deki Internet Servis Sağlayıcıları (ISS) ile ilgili bilgileri bulacaksınız. ISS'ler, Ekim 1996'dan beri, TURNET üzerinden ve 1997 ortalarından beri de (bazıları) İEN anlaşması yoluyla kişilere ve şirketlere, karşılıklı sözleşmelerle, değişik Internet Servisleri sunan ve destek/hizmet satan özel şirketlerdir. Turnet üzerinden servis alan ISS'lerin tam listesini, Turnet Web Sitesi'nden alabilirsiniz. Ayrıca, TT de, kendisi 3.kişilere internet servisi vermektedir. Bu amaçla, bağlı bulunduğunuz Telefon Başmüdürlüğüne müracaat ederek ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Haklarında elimize bilgi ulaşan ISS'leri tabloya dahil ettik. Ne yazık ki, çok az bilgi geldi. (Bu konuda genel bir duyuru, INET_TR listsine 23 Kasım ve 10 Aralık 1996 tarihlerinde -2 kez- gönderildi). Eğer bir ISS sorumlusu, kendi şirketleri ile ilgili bilgileri burada görmek isterse, gokcol@sariyer.cc.itu.edu.tr adresine e-mail ile gerekli bilgileri iletebilir. Bir sonraki güncellemede ilgili ISS de tabloda yer alacaktır. Tablodaki şirketler, isimlere göre alfabetik sıralanmışlardır. Bilgiler, 1997 başı itibarıyla doğrudur. Yeni bilgi geldikçe güncellenecektirr.
ISS Adı
Adresi
Destekledikleri
Bağlantı Türleri
Verdikleri Servisler
İrtibat İçin
ADA-NET
ADA-NET Internet ve İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., 
Büten Sok. No:4/6 06680 Kavaklıdere, ANKARA
dial-up, ppp, slip, x25 leased-line (28800, 64K, 128K), radio-link dedicated dial-up e-posta (pop3), ftp, www, kişisel web sayfası, news, listserv;DNS, Mail, WEB server, router ve diğer donanım kuruluşları,Dial-up kullanıcılara yazılım kuruluş hizmeti, eğitim,Web sayfası tasarım ve bulundurma. 
infoada@ada.com.tr
http: www.ada.net.tr

tel: 312-4682778 / 4675859 faks: 312-4673332

BİLTAM-NET
Biltam A.Ş
Büyükdere Cad. No:54/4 80290 Mecidiyeköy İSTANBUL
dial-up, X25, ppp, leased line, radio link e-posta (pop3),www
info@mail.btam.com.tr http://www.btam.com.tr tel:212-2746894

faks:212-278578

COMNET
Comnet İletişim Hizmetleri ve Tic. A.Ş. Hikaye Sokak No:7/8 80280 Esentepe ISTANBUL 
dial-up,slip,ppp,
x25,leased line
e-posta (pop3),ftp,www,
news,listproc,kişisel web sayfası
mhaluk@comnet.com.tr
http://www.comnet.com.tr
tel:212-2748030
fax:212-2748634
ISPRO
ISPRO Iletişim Hizmetleri A.Ş.,
18 Sokak No: 12 , 
35290 Guzelyalı, İZMİR 
dial-up,slip,ppp,x25,
leased line
e-posta (pop3),ftp,www,
listproc,kişisel web
sayfası
balci@ispro.net.tr 
http://www.ispro.net.tr 
tel : 232-2463992 
fax :232-2463993
MagNet
MagNet,
Nispetiye C. Aytar Sk. Levent İş Hanı Kat:4 D:60-61 80600 Levent İSTANBUL
dial-up, leased line,x25 web sayfası tasarımı, 

(başka bilgi gelmedi, /OG/)

http://www.magnet.com.tr

tel:212-2827214

SuperOnline
SuperOnline UluslararasıElektronik Bilgilendirme ve Haberleşme Hizm. A.Ş.
Ahmet Adnan Saygun C.
No:54, Ulus, 80620, İSTANBUL
dial-up, leased-line e-posta,ftp,www, news, teknik danışmanlık
info@superonline.com
http://superonline.com
tel :212-2700890

faks :212-2810428

TR-NET
TR-NET,
ODTÜ Bilgi İşlem Daire Bşk., İnönü Bulvarı, 06531 ANKARA
dial-up, X25/ITI, ppp,
slip, x25, leased line
e-posta,(pop3),ftp,www,news,
listproc,kişisel web sayfası,web 
ev sahipliği, web kurulumu,
danışmanlık
info@servis.net.tr 
http: http://www.tr-net.net.tr 
tel: 312- 2101048
faks: 312- 2101049
Verisoft-IRIS
Verisoft-IRIS,
Altan Erbulak Sk.7/9 80280 Gayrettepe İSTANBUL
dialup,ppp,x25,leased line,radiolink e-posta(pop3),www,kişisel web sayfası,firewall setup, mainframe bağlantısı
hello@verisoft.com.tr
http://www.iris.com.tr
tel:212-2750301 faks:212-2756664
ISS İlgililerine: Her türlü düzeltmeleriniz için lütfen gokcol@sariyer.cc.itu.edu.tr 'ye e-posta gönderin.


8. Internet ile ilgili yazılmış Türkçe kitaplar var mı? Varsa nasıl elde edebilirim?

Asağidaki liste birazcık güncelliğini kaybetti; özellikle fiyatlar sizi yanıltmasın :-(((. Yeni sürümlerde, varsa, yeni kitapları da listeye dahil edeceğiz. Bu konuda kitap yazmış kişiler eğer isterlerse, kitaplarının adları, yazar adları, basım yeri ve yılı, kitabın fiyatı, ödemeli alınıp alınamayacağı vb gibi bilgileri gökcol@sariyer.cc.itu.edu.tr adresine iletirlerse listeye ekleriz.

 1. INTERNET: Bilgiye Erişimin Yeni Araç ve Olanakları (Mustafa Akgul, Bilkent Univ.) 75,000TL karşılığı Tübitak Enformasyon Teknolojileri Müdurlüğü'nden temin edilebilir. Bunun dışında TÜBITAK 101621 no.lu posta çeki hesabına ya da Turkiye İş Bankası Başkent Şubesi 4299-30421-371011 nolu hesaba havale edip, ödeme belgesini (312)4677264 fakslamanız yeterlidir. Kitap adresinize postalanacaktir. (Mart 1995)
 2. HERKES İÇİN İNTERNET (Kursat Cağiltay, Ortadogu Teknik Univ.)
 3. Internet Bağlantiları ve Internet Servisleri, (S. Kurklu, F. Onay, N. Yilmaz, H. Karayağiz) MAM Bilgi Islem Merkezi, Gebze
 4. Herkes Için Internet (T. D. Sarihan) Sistem Yayıncılık 600K TL (Temmuz 1995)

9. Internet ile ilgili Türkçe bir yazışma forumu (liste) var mı? Varsa, nasıl üye olabilirim?

Sadece internet amaçlı bir liste var : INET-TR Türkiye Internet Tartışma Listesi. Bu listeye üye olmak için, listproc@metu.edu.tr adresine bir e-mail ile, SUB inet-tr <isim soy isim> komutunu gönderin.

Listeler ile ilgili daha geniş bilgi için, bu CSS'nin "Listserv/Listproc Tartışma Listeleri ve Dosya Servisleri" kısmına bakınız.


10. Türkiye'de Internet İle İlgili Yapılan Toplantılar, Konferanslar

1. Türkiye'de Internet Konferansı 1995 Kasım'ında Bilkent Universitesi'nde yapıldı. 2.si ise, 15-16 Aralik 1996 tarihlerinde, Yeditepe Üniversitesi'nde (Istanbul) yapılmıştır. Bu konferanslarda, Internet ile ilgili teknik konuların yanında büyük çapta, Internet kullanımı ile ilgili konular da tartışılmaktadır. Konferanslar kapsamında eğitim seminerleri (Linux Semineri gibi), cağrılı konuşmalar, sözlü makale sunuşları, forumlar yapılmaktadır. Yeditepe Üniv. deki seminerde, "Kullanıcı Eğitimi" semineri düzenlenmiş ve şu an okuyor olduğunuz CSS'deki konular uygulamalı olarak 4.5 saat 'lik bir sürede katılımcılara aktarılmıştır. Bu konferansların 3. sü 24-26 Kasım 1997 tarihleri arasında ODTÜ, Ankara'da yapılacaktır. Artık gelenekselleşen bu toplantılar ve benzeri aktivitelerle ilgili her türlü bilgiyi http://web.bilkent.edu.tr adresinden alabilirsiniz.

Ayrıca, sene içinde yapılan değişik Bilgisayar ve İletişim temalı fuarlarda, sempozyumlarda (Bilişim, Açık Sistem Konferansları, EMO Konferansları, Bilgisayar Fuarları vb) Internet ile ilgili tartışmalar da yapılmaktadır.

1-4 Nisan 1997 tarihleri arasında Istanbul'da uluslararası bir Internet toplantısı (internet@97) ve fuarı düzenlenmiştir.


11. Internet'in Ülkemizdeki Sosyal Boyutu
 


12. Internet'in Ülkemizdeki Ticari Boyutu

Dünyadaki kullanıma paralel olarak, internet ve ticaret olgusu ülkemizde de popüler olmaya başlamıştır. 1997 ortalarından itibaren birçok banka, müşterilerine internet üzerinden kişisel bankacılık servisleri vermeye başlamıştır. Öte yandan, 1996 sonlarından itibaren birçok günlük gazete ve derginin (aynı baskısı olmasa bile) internet üzerinden yayınlandığını görüyoruz. 1997 sonlarına doğru, deneme amaçlı da olsa, bazı popüler alışveriş merkezlerinin internet üzerinden alış-veriş imkanlarını yavaş yavaş müşterilerine açmaktadır. Diğer bir popüler dal da internet üzerinden radyo ve TV yayımcılığı. Hat hızları şu an fazla yeterli olmasa da, bir çok şirket bu konuda ciddi atılımlar yapmaktadır. Kullanıcı sayısı ve kullanım oranları arttıkça özellikle reklam gelirlerinin hatırı sayılır oranlarda artmasını bekleyebiliriz.


13. Internet'in Ülkemizdeki Hukuki Boyutu

Bu konuda eğer elinizde döküman/bilgi varsa lütfen gokcol@sariyer.cc.itu.edu.tr adresine bir e-posta gönderin. Teşekkürler!!